Begroting 2020

menu

Programma begroting 2020

Hoe meten we de maatschappelijke effecten van onze programma’s op basis van effectindicatoren? Wat gaan we dan doen om die effecten te behalen? En wat gaat dat de komende jaren kosten in vergelijking met vorig jaar? We werken dat voor de negen programma’s uit.
Bij de “financiële ontwikkelingen” nemen we ook de financiële wijzigingen van 2020 t/m 2023 op. Hierdoor heeft u direct een totaaloverzicht van de financiële aanpassingen in alle jaren. Deze aanpassingen verwerken we uiteraard ook in de begroting 2020.