Begroting 2020

menu

Uitvoeringsprogramma structuurvisie

SPORT EN CULTUUR

status

m² b.v.o.

oplevering

exploitant

Nieuwe Nobelaer

in voorbereiding

5.000

2021

gemeente

€ 20.572.805

LANDELIJK GEBIED

status

oplevering

exploitant

Ecologische verbindingszone

in uitvoering

2028

gemeente & waterschap

€ 425.000

EDUCATIE

status

m² b.v.o.

oplevering

exploitant

Sloop 4-Heemskinderen

2020

gemeente

€ 100.000

b.v.o. = bruto vloeroppervlakte