Begroting 2020

menu

Beleid en ontwikkelingen onderhoud kapitaalgoederen sportaccommodaties

De gemeente kent voor het ‘Onderhoud Buitensportaccommodaties en gymlokalen’ het volgende beheerplan:

Vaststelling

Actualisatie

Kwaliteitsniveau

Achterstallig onderhoud

Grootschalig en planmatig onderhoud sportaccommodaties

2011

Nog niet bekend

Normen van NOC*NSF en Kennisinstituut Kiwa ISA-sport

Nee

Planmatig onderhoud gymnatiek-inventaris

2009

Nog niet bekend

Normen KVLO (Koninklijke Vereniging van Leraren Lichamelijke Opvoeding) en richtlijnen van NOC*NSF

Nee

Buitensportaccommodaties

Voor het onderhoudsniveau aan buitensportaccommodaties hanteren we de normen van NOC*NSF. Voor het periodiek grootschalig onderhoud van buitensportaccommodaties, zoals sportvelden en de atletiekbaan, reserveren we vanaf 2020 jaarlijks € 358.000 in een onderhoudsvoorziening. We verwachten dat dit voldoende is voor het geplande onderhoud op de lange termijn. Hierbij hanteren we onder andere de volgende uitgangspunten voor grootschalig onderhoud:

Natuurgrasvelden

  • Eenmaal in de 5 jaar een extra oppervlakkige toplaag bewerking en eenmaal in de 10 jaar een toplaag renovatie.

Kunstgrasvelden

  • Na 5 jaar professionele schoonmaak van de mat
  • Na 10 jaar vervanging van de kunststofmat
  • Na 20 jaar vervanging van de kunststofmat inclusief funderingslaag

Velden met harde toplaag

  • Eenmaal in de 10 jaar voorzien van een nieuwe toplaagcoating met belijning en eenmaal in de 30 jaar de asfaltlaag vernieuwen

Atletiekaccommodatie

  • Eenmaal per 2 jaar alg- en mosbestrijding
  • Eenmaal per 4 jaar diepreiniging van de gehele baan
  • Eenmaal per 8 jaar totale baanreiniging, opnieuw voorzien van coating en belijning
  • Na 30 jaar vernieuwen van kunststoftoplaag en asfaltonderlaag

Honk- en softbalveld

  • Eenmaal per 10 jaar vervanging gravelsegmenten

We plannen de vervanging van de kunstgrasvelden op basis van de verwachte technische en economische levensduur. Voordat we daadwerkelijk besluiten om een veld te vervangen, voeren we altijd eerst een technische keuring uit. Waar nodig zetten we hiervoor onafhankelijke deskundigheid in. Als uit de keuring blijkt dat de levensduur langer is, dan houden we die uiteraard aan. Waar mogelijk combineren we onderhoud en aanbesteding om efficiency en financiële voordelen te behalen.

Inventaris gymlokalen

Voor het onderhoudsniveau aan gymtoestellen steunen we op de basisinventarislijst voor gymlokalen zoals gehanteerd door de Koninklijke Vereniging voor Leraren Lichamelijke Opvoeding (KVLO). De geplande onderhoudswerkzaamheden voor de inventaris van gymlokalen betalen we uit de voorziening die hiervoor is gevormd. De voorziening is voldoende om voor een langere periode het gewenste kwaliteitsniveau te behouden. Ook hiervoor geldt dat we de noodzaak voor gepland groot onderhoud extern laten toetsen.