Begroting 2020

menu

Uitgaven voor onderhoud kapitaalgoederen gebouwen

In de tabel leest u de opgenomen exploitatiekosten voor gebouwen, zwembad en elektrische installaties, inclusief groot onderhoud en afschrijvingen:

(bedragen x € 1.000)

2019

2020

2021

2022

2023

Klein onderhoud gebouwen

229

255

260

263

267

Groot onderhoud gebouwen

555

555

555

792

792

Groot onderhoud zwembad

101

101

101

101

101

Afschrijvingen zwembad

196

197

199

201

203

Groot onderhoud elektrische installaties

67

67

67

67

67

Totaal

1.148

1.175

1.182

1.424

1.430

In de tabel leest u het verloop van de voorziening onderhoud gebouwen:

(bedragen x €1.000)

2019

2020

2021

2022

2023

Stand 1 januari

3.216

2.231

1.919

1.433

1.491

Stortingen

555

555

555

792

792

Verminderingen

1.539

867

1.040

734

734

Stand 31 december

2.231

1.919

1.433

1.491

1.550

In onderstaande tabel leest u het verloop van de voorziening voor het zwembad De Banakker:

(bedragen x €1.000)

2019

2020

2021

2022

2023

Stand 1 januari

60

161

261

362

462

Stortingen

101

101

101

101

101

Verminderingen

0

0

0

0

0

Stand 31 december

161

261

362

462

563

In de tabel leest u het verloop van de voorziening voor veiligheid elektrische installaties:

(bedragen x €1.000)

2019

2020

2021

2022

2023

Stand 1 januari

181

225

133

176

220

Stortingen

67

67

67

67

67

Verminderingen

23

159

24

24

24

Stand 31 december

225

133

176

220

263