Begroting 2020

menu

Omschrijving

Om ervoor te zorgen dat kapitaalgoederen, bijvoorbeeld gebouwen en wegen, lang mee gaan is onderhoud nodig. In deze paragraaf beschrijven we het beleid over het onderhoud van kapitaalgoederen. Daarnaast geven we informatie over de uitgaven voor dit onderhoud. De kapitaalgoederen verdelen we in:

  • kapitaalgoederen openbaar gebied;
  • kapitaalgoederen gebouwen;
  • kapitaalgoederen sportaccommodaties.