Begroting 2020

menu

Zienswijzen

Op 25 juni 2019 nam de gemeenteraad kennis van de ontwerpbegroting 2020 van de verschillende gemeenschappelijke regelingen. Een gemeenschappelijke regeling is een vorm van een verbonden partij.

De gemeenteraad diende op 25 juni 2019 zienswijzen in over de ontwerpbegrotingen 2020 van de gemeenschappelijke regelingen Gemeentelijke Gezondheidsdienst West-Brabant, Regionale Ambulancevoorziening, de Omgevingsdienst, Schoolverzuim en VSV (bureau Leerplicht), de Veiligheidsregio, het Werkplein en het Werkvoorzieningschap. Op 1 juli 2019 diende de gemeenteraad een zienswijze in over de ontwerpbegroting van de gemeenschappelijke regeling ICT West-Brabant West.

De reacties van de gemeenschappelijke regelingen op de zienswijzen vindt u op het raadsinformatie systeem.