Begroting 2020

menu

Actiepunten 2020

Wat zijn de belangrijkste actiepunten en aandachtspunten voor het subsidiejaar 2020?

Algemeen
De 1-loketfunctie voor de subsidieaanvraag is gereed. Nu is het zaak om de gesubsidieerde instellingen er daadwerkelijk mee te laten werken. We communiceren daarvoor met alle gesubsidieerde organisaties.
Verder zijn er op dit moment geen ontwikkelingen.

Nieuwe Nobelaer
Geen wijzigingen.

Surplus
Surplus bereidt een subsidieaanvraag van 2020 tot en met 2022 voor. We onderzoeken of er bezuinigingsmogelijkheden zijn op korte en lange termijn.