Begroting 2020

menu

Opgenomen geldleningen

restant

rente

aflossing

restant

bedrag

geldgever

datum

soort

looptijd

aflossing

rente

01-01-2020

2020

2020

31-12-2020

5.000.000

Waterschapsbank

01-02-2010

lineair

10

2020

3,24%

500.000

1.350

500.000

0

5.000.000

BNG

30-12-2011

lineair

10

2021

2,78%

1.000.000

27.800

500.000

500.000

8.000.000

BNG

31-05-2012

fixe

10

2022

2,53%

8.000.000

202.400

0

8.000.000

7.000.000

BNG

28-12-2012

fixe

9

2021

2,28%

7.000.000

159.600

0

7.000.000

10.000.000

Waterschapsbank

28-03-2013

fixe

25

2038

3,62%

10.000.000

362.000

0

10.000.000

9.000.000

BNG

25-07-2013

fixe

10

2023

2,48%

9.000.000

223.200

0

9.000.000

11.000.000

Rabobank

27-01-2014

fixe

10

2024

2,63%

11.000.000

289.300

0

11.000.000

10.000.000

Provincie Drenthe

26-06-2015

fixe

5

2020

0,41%

10.000.000

20.500

10.000.000

0

56.500.000

1.286.150

11.000.000

45.500.000