Begroting 2020

menu

Collectieve arbeidsovereenkomst (CAO)

Vanaf 1 oktober 2019 is er een nieuwe CAO voor gemeenten. In deze nieuwe CAO zijn afspraken gemaakt voor 2019 en 2020.

De salarissen stijgen vanaf 1 oktober 2019 met 6,25% en iedere medewerker krijgt een eenmalige uitkering van € 750. De stijging van de salarissen wordt geleidelijk ingevoerd (3,25% per 1 oktober 2019, 1% per 1 januari 2020, 1% per 1 juli 2020, 1% per 1 oktober 2020). Ook ontvangt iedere medewerker een tegemoetkoming voor de ziektekostenverzekering, ongeacht welke zorgverzekering hij of zij heeft.

In 2019 hielden we rekening met een stijging van 3,6%. De werkelijke stijging (omgerekend voor het hele jaar 2019) is 2%. Hierdoor ontstaat een voordeel van € 324.000. Dit voordeel vindt u terug bij programma 0.

Door de geleidelijke stijging van de CAO is er in 2020 sprake van een eenmalig voordeel van € 120.000. Voor de jaren daarna is ruim € 200.000 meer nodig om de volledige CAO verhoging te betalen. Deze kosten zijn overigens opgenomen in de Algemene Uitkering van het Rijk.