Begroting 2020

menu

Tweede bestuursrapportage 2019

Gemeenschappelijke Regeling Intergemeentelijke Sociale Dienst Werkplein Hart van West-Brabant
Het algemeen bestuur van het Werkplein besloot de lopende begroting 2019 te wijzigen:

  1. bij het opstellen van de begroting 2019 ging het Werkplein uit van de ambitie om het aantal bijstandsgerechtigden met 3% te laten dalen. De eerste zes maanden van dit jaar laten echter een lichte stijging van het uitkeringsbestand zien. De oorzaak hiervan is een hogere instroom van personen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt.

  2. het Werkplein helpt werkzoekenden met een arbeidsbeperking aan het werk. Dit aantal nam sterker toe dan voorzien. De loonkostensubsidies namen hierdoor aanzienlijk toe. Dit bleek na het opstellen van de begroting 2019.