Begroting 2020

menu

Wonen

In 2017 stelde de provincie nieuwe prognoses voor de bevolkingsontwikkelingen en woningbehoefte vast. Daaruit blijkt dat Etten-Leur tot 2027 ongeveer 2.700 woningen mag bouwen. In de periode tot 2022 verwachten we 800 woningen op te leveren. Naast de afbouw van de wijk De Streek vindt dit plaats op het voormalige GGZ terrein en op diverse binnenstedelijke locaties. In 2019 is het woningbouwprogramma opnieuw vastgesteld. De wijzigingen voerden we door in de begroting.

Een gedetailleerd overzicht van het woningbouwprogramma per 1 januari 2020 leest u hier.