Begroting 2020

menu

Uitgaven voor onderhoud kapitaalgoederen openbaar gebied

Door wijzigingen in het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV) beoordelen we voor de voorziening Beheren Op Niveau welk deel investering is en welk deel groot onderhoud. Het investeringsplan vullen we aan met de geplande investeringen en de overige bedragen, die we eerder stortten in de voorziening, nemen we op in de exploitatiebegroting. Hierdoor verlagen we de storting voor de komende 10 jaar met € 150.000.

In de tabel leest u de jaarlijkse exploitatiekosten van het onderhoud in het openbaar gebied. Voor het totaaloverzicht nemen we ook de stortingen in de onderhoudsvoorzieningen en de afschrijvingslasten op.

(bedragen x € 1.000)

2019

2020

2021

2022

2023

Klein onderhoud wegen

844

1.041

1.099

1.443

1.470

Groot onderhoud wegen

1.836

2.536

2.536

2.186

2.186

Afschrijvingen wegen

89

172

323

335

495

Klein onderhoud verlichting

362

428

435

443

452

Afschrijvingen openbare verlichting

1

27

27

27

27

Klein onderhoud sloten en waterlopen

48

91

93

94

96

Klein onderhoud groen

2.288

2.734

2.792

2.849

2.901

Klein onderhoud riolering

1.389

1.654

1.464

1.314

1.297

Afschrijvingen riolering

1.090

1.069

1.104

1.223

1.237

Klein onderhoud afvalcontainers

8

8

9

9

9

Afschrijvingen afvalcontainers

170

209

209

209

206

Klein onderhoud parkeermeters

304

314

297

302

308

Afschrijvingen parkeermeters

74

103

103

42

42

Totaal

8.503

10.386

10.491

10.476

10.726

In de tabel leest u het verloop van de voorziening Beheren op Niveau:

(bedragen x €1.000)

2019

2020

2021

2022

2023

Stand 1 januari

15.721

13.235

11.459

9.683

7.557

Stortingen

1.836

2.536

2.536

2.186

2.186

Verminderingen

4.322

4.312

4.311

4.311

4.311

Stand 31 december

13.235

11.459

9.683

7.557

5.432