Begroting 2020

menu

Kasgeldlimiet

Het rentepercentage van leningen staat nog steeds op een laag niveau. Dat geldt vooral voor kortlopende leningen. Daarom financieren we zoveel mogelijk met kortlopende leningen. Hierbij houden we rekening met de kasgeldlimiet.

De kasgeldlimiet is het maximale bedrag waarmee een financieringstekort met een kortlopende lening gefinancierd mag worden (Wet fido). De tabel hieronder geeft de kasgeldlimiet voor 2020 weer.

(bedragen x € 1.000)

2020

Begrotingstotaal 2020

135.097

Toegestane kasgeldlimiet (8,5%)

11.483