Begroting 2020

menu

Subsidieverstrekking

De paragraaf Subsidies gaat over twee onderdelen. Aan de ene kant verstrekt de gemeente aan partners subsidie omdat zij doelen van het gemeentelijk beleid realiseren. Aan de andere kant verricht de gemeente inspanningen om zelf subsidies te verwerven. In deze paragraaf gaan we in op de hoofdlijnen van beide onderdelen.

In de toekomstvisie schetsen we een beeld van de samenleving in 2030. Dit beeld laat een veranderende rol zien voor de inwoners en andere partners. Samenwerken met partners en eigen kracht zijn daarin sleutelbegrippen.

We ondersteunen activiteiten die bijdragen aan het bereiken van maatschappelijke effecten .

Om dit beeld in 2030 werkelijkheid te laten worden, maakten we nieuwe afspraken met onze partners. Subsidie is een instrument om de gestelde maatschappelijke effecten te bereiken. De gemeente verstrekt daarom subsidie op het gebied van welzijn, zorg, buurtbeheer, sport, cultuur, toerisme & recreatie, enzovoorts. Ook verstrekt de gemeente subsidies op het gebied van armoedebestrijding en voor het in stand houden en restaureren van monumenten.