Begroting 2020

menu

Tweede bestuursrapportage 2019

In de tweede bestuursrapportage 2019 stellen we de volgende wijzigingen voor:

Investeringen 2019

Verhoging (+)

Nieuw

(bedragen x € 1.000)

Verlaging (-)

kredietbedrag

1. Hardware RWB

220

220

Totaal wijzigingen investeringen 2019

220

1. Dienstverlening Regio West-Brabant (RWB)
Om de dienstverlening aan de RWB op peil te houden investeren we in nieuwe hardware (PC's en beeldschermen). De kosten hiervan, brengen we via de dienstverleningsovereenkomst in rekening bij de RWB.