Begroting 2020

menu

Personele sterkte 2020

formatie

formatie

organisatie eenheid

2019

2020

Gemeentesecretaris /Algemeen directeur

1,0

1,0

Control

4,8

4,8

Raadsgriffie

2,5

2,8

Managementteam

4,0

4,0

Vakafdelingen

279,6

280,2

Personele sterkte

291,9

292,8

WVS

6,0

5,0

Personele sterkte (incl. WVS)

297,9

297,8

College B&W

4,0

4,0

Raadsleden

27,0

27,0

Burgerleden

10,0

12,0

Totaal

338,9

340,8